மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

புதன், 6 பிப்ரவரி, 2013

சீச் சீ இந்தப்பழம் புளிக்கும்

                  மாற்றான் மனைவி                    

  என் காதலை ,
  சொல்ல  நினைத்தேன் !
  அவள் கண்ணியமாய்  எனை -
  கொல்ல  நினைத்தாள் 
       தான் "இன்னொருவன் மனைவி " யென
              சீச்சீ
              இந்த பழம்   புளிக்கும்    என             

            நரியைப்போல்  நாகரீகமாய்
                               நடந்து  கொண்டேன் .
                                                     சரிதானே ?                                                                                                         
        ==================================                                                                             
                           >>> இவன்  : பிறைத்தமிழன் <<<                                                             

ஞாயிறு, 3 பிப்ரவரி, 2013

" உருகும் மெழுகு "

                      ஊரும் , உறவும் 
தூரத்தையும் ,  
தொலைவையும் அளந்து 
ஊரையும் , உறவையும் தீர்மானிக்கும் 
செல்வமும் , செழிப்பும்   இல்லாதவன் 
உருகும்  வெயிலில் ஏற்றப்பட்ட 
    ஒற்றை  மெழுகு  வர்த்தி ...!!!
====================================
         இவன்; பிறைத்தமிழன்....              

           

சனி, 2 பிப்ரவரி, 2013

"பாசமுள்ள,கடவுள்"


                          கடவுள்                              
               ஓரிறைக்  கொள்கை - என்        
               உயிர்த்  துடிப்பாக                           
               இல்லாது   இருந்தால் ,                
               பணம்      மட்டுமே    - என்             
               பாசமுள்ள,   கடவுளாக                 
               இருந்திருக்கும் !                             
 =====================================

                 இவன்>பிறைத்தமிழன் .         

ஞாயிறு, 27 ஜனவரி, 2013

" கையூட்டு "

    
                                          கையூட்டு                                 
                  இதயம்       சிறுத்தவர்கள்
                  இயற்க்கை  சிதைத்தவர்கள் ,
                                  பூமியைப்     பிளந்தவர்கள்
                                  பூகம்பம்   விதைத்தவர்கள் !

                  நீர்     நிலைகளெல்லாம்
                  நிரவி   விட்டவர்கள்   -அதில்
                                       மாடி    வீடு   கட்ட
                         மணல் கொள்ளை இட்டவர்கள் !


                  அதிகார  வர்க்கங்களாய்
                  அவனியில்     நின்றவர்கள்
                                    சதிகார   கூட்டணியில்
                                    சங்கமம்    ஆனவர்கள் !


                   மரம்  மரமாய்     வெட்டிச் 
                   சாய்த்தவர்கள்  -மழை 
                                        வரமாய்     கேட்டு 
                           ஓய்ந்தவர்கள் !


                  அணுவைப்   பிளந்து  
                  அறிவைப்  பதித்தவர்கள் ,
                             மனுவைக்   குளைத்து
                             மண்ணில்  புதைப்பவர்கள் !
  
                    சாதியின்   பெயராலே     
                    சமூக   அவல த்தை ,     
                                    சாதனைப்  பட்டியலில்     
                               சமத்தாய்  சேர்த்தவர்கள் !


                  கலாச் சாரத்தை  
                  காலில்    மிதித்தபடி ,
                                    உ லகத்    தரத்தை
                                       ஓடிப்    பிடித்தவர்கள்  !

                  காலச்  சக்கரத்தை 
                  கணினி     மயமாக்கி ,
                                    கடவுளே   வந்தாலும் 
                         கையூட்டு   கேட்பார்கள்
 
========================================================                                   >>>  இவன்     பிறைத்தமிழன் .  <<<                                            

சனி, 26 ஜனவரி, 2013

" என் பேனா "


   ஆயிரம்       கோடி  அணுக்கள்   உலவும் ,
   பின்னிப்  பிணைந்த  நரம்புகள்  தோறும் !

    மின்னல்   மேவி   உராய்ந்தது  போலே ,
   அந்நிய  ஸ்பரிசம்  ஆட்கொண்ட  வேளை !

    மெல்லிய   இறகென   மேனியில்   வருடி ,
    அள்ளிய  கரங்கள்  ஆரத் தழுவின  தாலே !

    ஆறாம்   அறிவும்  அழிந்தது   போலே , 
    நானாக    என்னை  மீட்டு    எடுக்க !

    யாதொரு   வழியும்   தோனா   நிலைதனை ,
    தோற்றுவித் தவள்  தொடரும்    நினைவை !

    தேனாய்  இனிக்க    திரும்பக்  கேட்டேன் ,
    என் பேனா   முனையும்   பெயர்    சொல்ல வில்லை !

  ======================================================
                                         >>>  இவன்    பிறைத்தமிழன்   <<<

ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

" தை" திருநாள்

    
       தை   முதல்   நாளாய்
                                     தமிழரின்     திருநாளாய்
       பொங்கல்  வந்ததடி
                                  புது வருடம்  பிறந்ததடி

      பொன்மாரி    பொழிய லேயே 
                   புது  நெல்லும்  விளைய லேயே
       தண்ணீரை   கான  உழவன்
                            செந்நீரை  வடித்த  பின்னும்   

       கர்நாடகம்   கை  விரித்து
                              காவிரியை   தான்  தடுத்து
       கல்லணை   காய்ந்தபின்னும்
                       கடும் வறட்சி கண்டபின்னும்

        தை    முதல்   நாளாய் 
                                 தமிழரின்      திருநாளாய்
         பொங்கல்   வந்ததடி
                                  புது வருடம்   பிறந்ததடி

        தீ   மூட்டா      அடுப்பினிலே
                         தெருப்பூனை   அடை  காக்க
        புளிச்சாணி     பானை தனை
                        போட்டுடைத்த  பின்னாலும்  

       ஏறு   பூட்டி எள்ளு விதைக்கும்
                                        ஏழை  உழவனையும்
           மாறுதட்டி     மல்லுக்கட்டும்
                           கொடிய     வறுமையினால்
      
            காத்து வைத்த  கால்  குருனி
                                              விதை    நெல்லும்
       சோத்துப்பானை     சொன்னபடி 
                                               வெந்த   பின்னும்

       பொங்கல்  வந்ததடி
                                  புதுவருடம்   பிறந்ததடி
       தை    முதல்   நாளாய்
                                  தமிழரின்   திருநாளாய் 

       பொங்கல்   வந்ததடி
                                     புடவை  வேட்டியுடன் 
                       புதுப்பானை    வேணுமடி

        தித்திக்கும்  செங்கரும்பாய்
        தெவிட்டாத   பொங்கலுமாய்
        திக்கெல்லாம்  வாழுகின்ற  என்
        தமிழினத்தார்  கொண்டாட
        பிறைத்தமிழன் வாழ்த்துக்கள்  இன்று
        பிரியமுடன்  இங்கு பதியுதடி 
===========================================================
       >>>  இவன்    பிறைத்தமிழன்