மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வியாழன், 15 செப்டம்பர், 2016

"டாஸ்மாக்"  கோரைப்பல்,
  கோடாரிக்காம்பு,
  கொடுவாள்,
  கொதிக்கும் கண்கள்
  கொக்கரிக்கும்  ஒப்னையில்
  சீசாவில்  சிரிக்கும்
  சீமைச்சாராயம்தான்
                 "டாஸ்மாக்"
  மது அடிமைகளை
  மண்ணுக்குள் தள்ளும்
  மாபெரும் அரக்கன்தான்
                 "டாஸ்மாக்"
  தமிழகத் தலைவர்களின்
  தனிப்பெரும் ஆசி பெற்ற
  தமிழனின் தலைவிதிதான்
                 "டாஸ்மாக்"
====================================
                 இவன்;  பிறைத்தமிழன்...

சனி, 10 செப்டம்பர், 2016

"காலச்சுவடு "


                   திப்புசுல்தான்
=========================
  இனபேதமற்ற இந்திய வரலாறு
 அதில்
 சுயநலமற்ற சுதந்திரப் போராளியின்
 இருட்டடிக்கப்படும் எண்ணில்  அடங்கா
 உண்மை வரலாறு   அவை
 கற்பனையிலும் சாத்தியமில்லா
 நிகழ்வுகள்   இன்று   காலத்தால்
 அழிந்துவரும்  சுவடுகள்
---------------------------இவன் : பிறைத்தமிழன் .

   
        ஆ றறிவுள்ள மனிதன்
பே றறிவாளன்  கட்டளைக்கு
பெருமையுடன் கீழ்படிந்து
பெரும் தியாகம் செய்து
பேருவகை கொண்ட நாள்....
        "ஹஜ்ஜுப் பெருநாள்"
இபுறாஹீம் நபியவர்கள்
எத்தி வைத்த தியாகத்தை
எந்நாளும் மறவாத
         சத்திய மார்கத்தின்
         சந்ததிகள்  யாவர்க்கும்
"பிறைத்தமிழனின்"ஹஜ்ஜுப்
பெருநாள்  நல் வாழ்த்துக்கள்
===============================
    இவன்;  >>   பிறைத்தமிழன்....